Spaans voor halfgevorderden

Gaat u verder op weg in de Spaanstalige wereld.

  • Kun je alle belangrijke gesprekssituaties redden en is vertrouwd met de standaardtaal.
  • Je kunt je mening geven en beargumenteren over je eigen ervaringen praten, en plannen maken.
  • De student kan ook persoonlijke brieven schrijven.
  • Vaardigheid om de belangrijkste punten uit een tekst over een algemeen bekend onderwerp te begrijpen
  • Situaties die te maken hebben met het dagelijkse leven.
  • Het gebruik van de verschillende verleden tijden in het Spaans
  • Het gebruik van de Aanvoegende wijs ( Subjuntivo)
  • Het gebruik van de Gebiedende wijs ( imperativo)
  • Het gebruik van de werkwoorden Zijn ( SER Y ESTAR)

Terug naar cursus overzicht.