2e jaar - beginners

Doel van de cursus

Deze cursus is gericht op communicatieve vaardigheden in de Spaanse taal en is een vervolg op het eerste jaar. Als u al over basiskennis van de Spaanse taal beschikt kijken we in een intake of het mogelijk is om in te stappen in deze tweede cursus. De cursus is geschikt voor jongeren en volwassenen. De cursisten leren Spaans aan de hand van veel beeld- en geluidsmateriaal en middels gevarieerde opdrachten.

Waar ligt de nadruk op

  • De nadruk ligt daarbij op spreken en begrijpen, maar ook lezen, schrijven en grammatica komen aan bod.
  • Er zijn thema’s als beschrijven van het dagelijks leven, een advies geven, een wandelroute bedenken, een voorstel doen, iets aannemen en afwijzen, iets bestellen in een restaurant, een weekendje weg, een woning beschrijven, meubels en inrichting beschrijven, gezondheid beschrijven, het maken van een biografie.
  • Begroeten, uitspraak en klemtoon
  • Voorstellen, Beroepen, Boeken van een hotel, werkwoorden: zijn – staan – hebben – leren – leven – werken en studeren
  • De weg vragen en informatie geven, een stad beschrijven, bijvoeglijke naamwoorden, mannelijk en vrouwelijk, voorzetsels, nummers en cijfers, vervoermiddelen
  • Werkwoord: houden van
  • Herhaling vorige lessen in willekeurige volgorde, uitbreiding woordenschat
  • Kopen levensmiddelen (bakker, slager, supermarkt), gewichten en maten, prijzen, bestellen in een restaurant – café – bar, beoordelen van het eten
  • Winkelen: kleding – kleuren – materialen – passen van kleding –winkeltijden – het ergens wel of niet mee eens zijn
  • Dingen uit het dagelijks leven, 1e persoon werkwoorden die eindigen op –go, voltooid verleden tijd.

 In deze cursus krijgt grammatika de nodige aandacht maar alleen voor zover dat noodzakelijk is. Het accent ligt bij de conversatie.

 

Terug naar cursus overzicht.