Gevorderden conversatie & grammatica

Doel van de cursus

 • De basiskennis wordt verder verbreed en het gebruik van de verschillende verleden tijden wordt uitgebreid behandeld.
 • In een ontspannen sfeer en met speciale aandacht wordt uw kennis van de Spaanse taal uitgebreid en verbeterd.
 • Grammatica en spreekvaardigheid worden gecombineerd en behandeld.
 • We vergroten uw kennis zodat u uzelf spontaan en vloeiend leert uitdrukken.
 • U krijgt feedback en uw vragen worden beantwoord.
 • De cursisten leren om in een conversatie steeds sneller antwoorden en reacties te geven.
 • We behandelen het leven en de cultuur uit Spanje, Spaanstalig Amerika evenals Spaans in werk en beroep.
 • Interessante thema’s, hobby’s met video’s, komen ook aan de orde.

Waar ligt de nadruk op

Er zal voornamelijk Spaans gesproken worden.

 • Presencia de temas interesantes y motivadores que llegan al diferente público y que contemplan distintos estilos de aprendizaje.
 • Aumento del caudal léxico del aprendiz poniendo el foco en el trabajo de colocaciones y combinaciones que redunda en una mayor fluidez y riqueza discursiva.
 • Explicaciones gramaticales útiles que esclarecen sutiles matices de uso y que satisfacen los diferentes niveles de conocimiento del alumnado en la clase.
 • Exposición a variadas tipologías textuales que enriquecen las producciones escritas y orales de los estudiantes.

Todo ello se trabaja en Vitamina C1 a la vez que se refuerzan los contenidos gramaticales, lingüísticos y discursivos aprendidos en otros niveles y se amplían para cubrir los objetivos descritos en el Marco común europeo de referencia (MCER) para este nivel.

Grammatica krijgt uitgebreid aandacht maar ook in deze cursus ligt het accent op de conversatie.

Gaat u verder op weg in de Spaanstalige wereld.

 • Je kunt je in alle belangrijke gesprekssituaties redden en bent vertrouwd met de standaardtaal.
 • Je kunt je mening geven en beargumenteren, over je eigen ervaringen praten en plannen maken.
 • De student kan ook persoonlijke brieven schrijven.
 • Vaardigheid om de belangrijkste punten uit een tekst over een algemeen bekend onderwerp te begrijpen
 • Situaties die te maken hebben met het dagelijkse leven.
 • Het gebruik van de verschillende verleden tijden in het Spaans
 • Het gebruik van de Aanvoegende wijs ( Subjuntivo)
 • Het gebruik van de Gebiedende wijs ( imperativo)
 • Het gebruik van de werkwoorden Zijn ( SER Y ESTAR)

Terug naar cursus overzicht.